Επαναπιστοποΐηση του εκπαιδευτικού μας προγράμματος από την I.F.O.M.P.T.

IFOMPT

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε την επαναπιστοποΐηση του εκπαιδευτικού μας προγράμματος στα πλαίσια της 1ης επαναξιολόγησης μας από την I.F.O.M.P.T. 

Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μας να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι.

Ακολουθεί το σχετικό πιστοποιητικό:

Leave a Reply