Γνωρίστε μας καλύτερα

Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Χειροθεραπευτών Ελλάδος

Προφίλ του Συλλόγου

Ο Σ.Φ.Χ.Ε.(Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Χειροθεραπευτών Ελλάδος) είναι ένας σύλλογος που απευθύνεται σε κάθε μέλος του πανελλήνιου συλλόγου φυσικοθεραπευτων (ΠΣΦ) που ενδιαφέρεται να ειδικευτεί στην αναγνώριση και επίλυση προβλημάτων του μυοσκελετικού συστήματος.

Ο σκοπός του συλλόγου μας

ΣΚΟΠΟΣ

Η ανάπτυξη και η γνωστοποίηση του ρόλου του εξειδικευμένου Φυσικοθεραπευτή – Χειροθεραπευτή (ΟΜΤ) στην Ελληνική κοινωνία.

Η στήριξη του ρόλου του Φυσικοθεραπευτή – Χειροθεραπευτή (ΟΜΤ) μέσα στην Ελληνική κοινωνία.

Η διαφύλαξη και ανάπτυξη των κοινών επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Σωματείου.

Η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης, αλληλεγύης και πνεύματος συνεργασίας των μελών του Σωματείου.

Η οργάνωση και η διεξαγωγή έρευνας στα πλαίσια στον τομέα της Φυσικοθεραπείας – Χειροθεραπείας. 

Η οργάνωση δημοσιεύσεων επιστημονικών άρθρων.

Η συνεργασία του Σωματείου με Εξειδικευμένα Συστήματα και μεθόδους διεθνώς αναγνωρισμένες στον τομέα της Φυσικοθεραπείας – Χειροθεραπευτικής όπως αναφέρεται ενδεικτικώς το Σύστημα των Kaltenborn-Evjenth (Νordic System Kaltenborn-Evjenth Concept) καθώς και άλλων συστημάτων και η αντιπροσώπευση και εφαρμογή τους στην Ελλάδα.

Η οργάνωση μεταπτυχιακών σεμιναρίων, μαθημάτων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιστημονικών συμποσίων για τον Έλληνα ΟΜΤ.

Η συμμετοχή του Σωματείου ως μέλος και η ανάληψη απο αυτό σημαντικού ρόλου στις εργασίες και τους σκοπούς της «Διεθνούς Οργάνωσης Ορθοπεδικής Φυσικοθεραπείας – Χειροθεραπευτικής» (IFOMT).

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Σάββατο 22 Φεβρουάριου 2020 μετά από γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του συλλόγου μας στην Αθήνα προχωρήσαμε στην διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., μία που είχε ολοκληρωθεί η θητεία του προηγούμενου. Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσα σε εξαιρετικό κλίμα και ανέδειξε το νέο Δ.Σ. που αποτελείται από τους παρακάτω:

  • Κορακάκης Δημήτρης – Πρόεδρος
  • Κεφαλάς Χρήστος – Αντιπρόεδρος
  • Πιτσικάλη Μαρία – Ταμίας
  • Χούντας Σταύρος – Γενικός Γραμματέας
  • Κασίμης Κωνσταντίνος – Μέλος

Ευχόμαστε το νέο Δ.Σ. να έχει καλή επιτυχία στο έργο του!

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Για να γίνει κάποιος μέλος του συλλόγου πρέπει :

  1. Nα είναι μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦΘ) ή μέλος αντίστοιχου Συλλόγου Φυσ/τών (τοπικά παραρτήματα) της Ελληνικής Επικράτειας.
  2. Να είναι Φυσικοθεραπευτής– Χειροθεραπευτής (ΜΤ) ή Φυσικοθεραπευτής – Ορθοπεδικός Χειροθεραπευτής (ΟΜΤ) – ή να κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών επιπέδου Μasters, στην Χειροθεραπευτική Φυσικοθεραπεία (πλήρους απασχόλησης τουλάχιστον ενός έτους, ή μερικής απασχόλησης τουλάχιστον δύο ετών) αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.