Τι είναι το Manual Therapy;

Η Ορθοπεδική Θεραπεία με Χειρισμούς (ΟΜΤ) είναι ένα ειδικό κομμάτι της Φυσιοθεραπείας για την αποκατάσταση των νευρο-μυκων-σκελετικών προβλημάτων , βασιζόμενη στον κλινικό συλλογισμό, χρησιμοποιώντας πολύ εξειδικευμένες τεχνικές προσέγγισης, που περιλαμβάνουν χειρισμούς & θεραπευτικές ασκήσεις ενώ με χειρισμούς εμπεριέχει και καθοδηγείται από τις διαθέσιμες επιστημονικές και κλινικές αποδείξεις και το βιο-ψυχοκοινωνικό πλαίσιο του κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Το Manual Therapy στην Ευρώπη

Πατέρας του Μanual Τherapy στην Ευρώπη είναι ο Ιπποκράτης, ο οποίος πάρα πολλές φορές τόνιζε στις ομιλίες του ότι είναι απαραίτητη η πλήρη γνώση της λειτουργίας της ΣΣ γιατί πολλές διαταραχές ξεκινούν από αυτή. Ο Γαληνός επίσης ανέφερε ότι τα νεύρα περνούν από την ΣΣ και μπορούν να τραυματιστούν σε αυτή την περιοχή.

Η πρώτη σχολή εκπαίδευσης ΜΤ στους νεότερους χρόνους ιδρύθηκε το 1897 από τον Andrew Still (χειρούργος στον Αμερικάνικο Εμφύλιο και αργότερα εργάστηκε σαν οστεοπαθητικός ) , ο οποίος ίδρυσε σχολή οστεοπαθητικής.

Στην Ευρώπη αρχικά το ΜΤ αντιμετωπίστηκε αρνητικά και με καχυποψία από την ιατρική κοινότητα. Η ανακάλυψη όμως του μηχανικού ρόλου της κήλης δίσκου στην δημιουργία διαφόρων νευρογενών συνδρόμων έκανε τους γιατρούς να μάθουν για την έλξη ή και για άλλες μεθόδους μηχανικής θεραπείας συμπεριλαμβανομένων των χειρισμών. Τότε συνέβη το παράδοξο κάποιοι από αυτούς να προσπαθούν να εκτελούν χειρισμούς μερικές φορές και κάτω από αναισθησία.

Ιατρικοί Χειρισμοί

Ο πρωταγωνιστής των ιατρικών χειρισμών ήταν ο JA.Mennell οστεοπαθητικός που δίδασκε κύρια σε φυς/τες. Μαθητής του ήταν ο Cyriax, του οποίου το βιβλίο ‘Τextbook of Orthopaedic Μedicine’ (1978) μέχρι και σήμερα θεωρείται κλασικό στην κλινική αξιολόγηση των κινητικών λειτουργιών. Ο Cyriax επινόησε μια σειρά τεχνικών των οποίων η ασφάλεια βασιζόταν στην πολύ καλή αξιολόγηση και στον έλεγχο των παραγόντων που μπορούν να δώσουν το καλύτερο αποτέλεσμα. O Cyriax μαζί με τους Kaltenborn και ο Maitland θεωρούνται οι 3 πρωτοπόροι στο χώρο του ΜΤ.

Αρθροκινηματική

Ο Kaltenborn εφάρμοσε τεχνικές που στηρίζονται σε αρχές της αρθροκινηματικής (convex-concave) και πάλι η πολύ καλή αξιολόγηση είναι η βάση για την σωστή θεραπεία (trial treatment). Ο Maitland εφάρμοσε τεχνικές που η επιλογή τους στηριζόταν στην περιοχή του πόνου και την συμπεριφορά της άρθρωσης στον έλεγχο της κίνησης. Γενικά το ΜΤ που εφαρμόζεται από εκπαιδευμένους θεραπευτές σχεδιάζεται έτσι ώστε να είναι οι ασφαλές και αποτελεσματικό. Αξίζει να αναφερθούν και άλλα σημαντικά ονόματα στην ανάπτυξη του ΜΤ όπως ο Paris, Stoddard, Lewit, Rocabardo, Mulligan. Τη δεκαετία του 90 ο Mark Jones με τον κλινικό συλλογισμό και ο David Butler με την κινητοποίηση νευρικού ιστού, διεύρυναν τον τρόπο σκέψης στο Manual Therapy.