Άρθρα

Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες με δωρεάν full text articles

Οδηγίες

Κρατικές Οδηγίες Εξέτασης & Θεραπείας

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιστοσελίδες ποικίλου ενδιαφέροντος - Λεξικά – Εγκυκλοπαίδειες
Σ.Φ.Χ.Ε

Σχετικά με τον Σύλλογο

Για την εκπλήρωση των στόχων μας δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Χειροθεραπευτών Ελλάδος. Ο Σ.Φ.Χ.Ε.

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε στις 12/12/03 από φυσικοθεραπευτές – μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτων οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση τους επάνω στην ορθοπεδική θεραπεία με χειρισμούς (O.M.T.) ή κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (master) ή διδακτορικό τίτλο στη θεραπεία με χειρισμούς.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια αποτελούνται από δύο κύκλους σπουδών που καταλήγουν στη λήψη του διπλώματος OMT, το οποίο αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες που είναι μέλη της IFOMT.

Subscribe To Newsletter

Get updates to news & events