Σεμινάρια Θεσσαλονίκης

Σεμινάριο
15Dec

1o 3ΗΜΕΡΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΣΣ

12:00 am - 11:59 pmΘεσσαλονίκη
09Dec

2ο 2ΗΜΕΡΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑDVANCE I

12:00 am - 11:59 pmΘεσσαλονίκη
Σεμινάριο
17Nov

1ο 3ΗΜΕΡΟ BAΣIKO ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑDVANCE I

12:00 am - 11:59 pmΘεσσαλονίκη
Σεμινάριο
11Nov
21Oct

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΙ

12:00 am - 11:59 pmΘεσσαλονίκη
Σεμινάριο
14Oct
Σεμινάριο
15Sep
Σεμινάριο
09Sep

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

12:00 am - 11:59 pmΘεσσαλονίκη
1 2 3 12