Σεμινάρια Θεσσαλονίκης

Σεμινάριο
09Jul

2ο 2ΗΜΕΡΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΜΣΣ

12:00 am - 11:59 pmΘεσσαλονίκη
Σεμινάριο
02Jul

2o 2ΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑDVANCE IΙ

12:00 am - 11:59 pmΘεσσαλονίκη
Σεμινάριο
17Jun

1o 3ΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑDVANCE IΙ

12:00 am - 11:59 pmΘεσσαλονίκη
Σεμινάριο
10Jun

1ο 3ΗΜΕΡΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΜΣΣ

12:00 am - 11:59 pmΘεσσαλονίκη
Σεμινάριο
15Apr

2o 3ΗΜΕΡΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΣΣ

12:00 am - 11:59 pmΘεσσαλονίκη
Σεμινάριο
02Apr

2o 3ΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑDVANCE I

12:00 am - 11:59 pmΘεσσαλονίκη
1 2 3 7