Κωνσταντίνος Κασίμης
konstantinoskasimis@gmail.com
6945238166

Κασίμης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Φυσικοθεραπείας

Φυσικοθεραπευτής PT-OMT, MSc, MMACP, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΔΙΠΑΕ , Υποψήφιος Διδάκτορας ΔΙΠΑΕ

Προφίλ

Φυσικοθεραπευτής PT-OMT, MSc, MMACP

Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΔΙΠΑΕ

Υποψήφιος Διδάκτορας ΔΙΠΑΕ

 

Ο Κωνσταντίνος Κασίμης μετά την απόκτηση του πτυχίου Φυσιοθεραπείας (BSc) από το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης το 2007, εκπαιδεύτηκε στο Manual Therapy ολοκληρώνοντας τον πλήρη κύκλο  σεμιναρίων του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Χειροθεραπευτών Ελλάδος (13 εβδομάδες).

 

Από το 2007 έως το 2011 εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας και παράλληλα ως Φυσκιοθεραπευτής στο κέντρο αποκατάστασης «Αναγέννηση» πριν συνεχίσει τις σπουδές του στη Μυοσκελετική φυσιοθεραπεία (Manual therapy) στην Μεγάλη Βρετανία. Ως τμήμα των μεταπτυχιακών του σπουδών εργάστηκε στο Βρετανικό εθνικό σύστημα υγείας (NHS) όπου ανέπτυξε περαιτέρω τον κλινικό συλλογισμό, τις θεραπευτικές τεχνικές του καθώς και την ασθενο-κεντρική του προσέγγιση. Παράλληλα αποκόμισε διδακτική εμπειρία ως βοηθός καθηγητή και ενεπλάκη  ενεργά με τον τομέα της έρευνας, με γνωστικά αντικείμενα τις κινητοποιήσεις της σπονδυλικής στήλης, την κινητοποίηση νευρικού ιστού και τον χρόνιο πόνο. Το 2014 του απονεμήθηκε ο τίτλος MMACP μετά από εξετάσεις και έγινε μέλος του Βρετανικού συλλόγου Manual Physiotherapists (MACP).

 

Μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών του σπουδών στο University of Brighton, εργάζεται ως καθηγητής Φυσικοθεραπείας σε ιδιωτικά και δημοσιά ιδρύματα στη Θεσσαλονίκη. Είναι καθηγητής στα μεταπτυχιακά σεμινάρια Manual Therapy του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Χειροθεραπευτών Ελλάδος (μέλους της IFOMPT) με ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο τον κλινικό συλλογισμό. Το κλινικό του έργο περιλαμβάνει την αντιμετώπιση ασθενών με μυοσκελετικά προβλήματα, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τους ασθενείς και λαμβάνοντας υπόψιν τους ψυχοκοινωνικούς επιβαρυντικούς παράγοντες των προβλημάτων τους.

 

Από το Φεβρουάριο του 2020 έως τον Ιούλιο του 2020 ήταν Ακαδημαϊκός Υπότροφος στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστήμων Υγείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε, επιφορτισμένος με την διδασκαλία μαθήματων όπως «Τεχνικές Κινητοποίησης Μαλακών Μορίων Και Αρθρώσεων» και «Κλινική Ι».

 

Από τον Οκτώβριο του 2020 είμαι Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστήμων Υγείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Ιακωβίδη Πάρη και το διδακτικό μου έργο περιλαμβάνει την Διδασκαλία του μαθήματος «Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση».

 

Έχει παρακολουθήσει πλήθος μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων συμπεριλαμβανομένων των Kinesiotaping, Dry needling, Red flags andserious pathologies, Teaching and Learning in Higher education κ.α.

 

Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ (Α.Μ 3226) και είναι μέλος των εξής συλλόγων :

CSP – Chartered Society of Physiotherapy (UK, No: 092259)

ΜACP – Musculoskeletal Association Of Chartered Physiotherapists (UK, No: 13657)

HCPC – Health & Care Professions Council (UK, No: PH100848)

ΠΣΦ – Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

ΣΦΧΕ – Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Χειροθεραπευτών Ελλάδος.

 

 

Ερευνητικό έργο – Ομιλίες σε συνέδρια

 

Κασίμης Κ. 2019 «Αιτιολογικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες που αποτελούν πρόκληση για τον κλινικό συλλογισμό», Ημερίδα ΣΦΧΕ – Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Χειροθεραπευτών Ελλάδος, Θεσσαλονίκη

 

Κασίμης Κ. 2019 «Πλαίσιο κλινικού συλλογισμού σχετικά με την ύπαρξη σοβαρής παθολογίας στην άρθρωση του ισχίου», Ημερίδα ΣΦΧΕ – Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Χειροθεραπευτών Ελλάδος, Αθήνα

 

Kasimis K., 2016. The immediate hypoalgesic effects of high and low force lumbar mobilisation in asymptomatic subjects. MSc Dissertation. University of Brighton.

Δημοσιευμένη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα:

Rushton, A., Rivett, D., Carlesso, L., Flynn, T., Hing, W. and Kerry, R., 2015. International framework for examination of the cervical region for potential of cervical arterial dysfunction prior to orthopaedic manual therapy intervention. Translated by Kasimis K. Φυσικοθεραπεία 18(4), pp.34-58.