Περδικάκης Ευάγγελος

Επεμβατικός Ακτινολόγος με πιστοποιημένη μετεκπαίδευση στην Ογκολογική και Μυοσκελετική Ακτινολογία.

Προφίλ

Ο Ευάγγελος Περδικάκης είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με πιστοποιημένη μετεκπαίδευση στην Ογκολογική και Μυοσκελετική Ακτινολογία. Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ Ιατρικό Τμήμα).

Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης (MSc) στην Κλινική και Χειρουργική Ανατομία και με διδακτορική διατριβή εξειδίκευσης (PhD) στην Επεμβατική Ακτινολογία.

Ειδικεύτηκε στην Ακτινολογία στο 401 ΓΣΝΑ και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κρήτης.

Εξειδικεύθηκε στη Μ. Βρετανία και στις Η.Π.Α και εργάζεται ως Επεμβατικός Ακτινολόγος στη Θεσσαλονίκη, ενώ λόγω της εμπειρίας του και της γενικής αναγνώρισής από τους συναδέλφους πάνω σε αυτό τον τομέα της ιατρικής συχνά ζητείται η συμβολή και συμβουλή του, στην αντιμετώπιση περιστατικών σε διάφορα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομειακά ιδρύματα.

Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών εταιρειών και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με έρευνα και διδασκαλία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με συμμετοχή σε αρκετές ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, προσκεκλημένες ομιλίες και ιατρικά βιβλία.

Διατηρεί κλινική και ερευνητική συνεργασία με Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της Ελλάδος και της Μ.Βρετανίας στον τομέα της Ογκολογικής και Μυοσκελετικής Επεμβατικής Ακτινολογίας.