Μπιντούδη Αντωνία

Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του «Al.Popa» Πανεπιστημίου Ιασίου, Ρουμανία.

Προφίλ

Ειδικεύτηκε στο Ακτινολογικό Τμήμα στο νοσοκομείο «Ν. Παπαγεωργίου».

Απέκτησε τον τίτλο ειδικότητας στο Ακτινολογικό Τμήμα τον Σεπτέμβριο του 2010. Ορκίστηκε Διδάκτωρ του Α.Π.Θ. με βαθμό «Άριστα» το 2017.

Εξειδικεύτηκε στην Μυοσκελετική Ακτινολογία μετά την κτίση του τίτλου ειδικότητας στα κάτωθι νοσοκομεία

1.Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κρήτης,
2. AMC, Amsterdam, The Netherlands
3. Royal Bolton Hospital, Great Manchester,
4. Royal Infirmary Hospital, of Manchester στην Αγγλία.

Εκπαιδεύτηκε στην Μυοσκελετική ακτινολογία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις αθλητικές κακώσεις , τα ρευματολογικά νοσήματα και τους όγκους του μυοσκελετικού συστήματος.

Συγγραφέας σε περισσότερες από 25 διεθνείς δημοσιεύσεις και περισσότερος από 100 ελληνικές.

Προσκεκλημένη ομιλήτρια σε συνέδρια του ESSR, ECR και RSNA. Εκπαιδεύτρια σε hands on courses στην Ελλάδα για τον μυοσκελετικό υπέρηχο. Ομιλήτρια και Πρόεδρος σε στρογγυλές τράπεζες σε περισσότερα από 30 Ελληνικά συνέδρια.

Μέλος των διεθνών επιστημονικών εταιρειών European Skeletal Society of Radiology, European Congress of Radiology, Soft tissue and Bone tumours group in Europe, και των ελληνικών εταιριών Ελληνική Εταιρία Μυοεσκελετικής Ακτινολογίας, και Ελληνική Εταιρία Ακτινολογίας . Μέλος των Γιατρών του Κόσμου. Παλιά πρωταθλήτρια κανόε-καγιάκ , με συμμετοχή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Εργάζεται σε δημόσιο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη κατέχοντας την θέση της επιμελήτριας Α΄ και ταυτόχρονα αποτελεί την Υπεύθυνη ενός εκ των 4 τμημάτων Μυοσκελετικής ακτινολογίας που υπάρχουν στην Ελλάδα. Στα πλαίσια της εργασίας της στο δημόσιο νοσοκομείο εκτελεί όλες τις επεμβατικές πράξεις σχετιζόμενες με το Μυοσκελετικό σύστημα όπως είναι η θερμοκαυτηρίαση σε οστεοειδή οστεώματα, οι αρθρογραφίες, οι βιοψίες σε όγκους οστών και μαλακών μορίων, οι τοπικές εγχύσεις φαρμάκων είτε υπό αξονικό τομογράφο, είτε υπό την καθοδήγηση υπερήχου.