Τεχνική Ξηράς Βελόνας

Τεχνική Ξηράς Βελόνας

Το πρόγραμμα που ακολουθεί η Ακαδημία DAVID G. SIMONS για την εκμάθηση της τεχνικής της ξηράς βελόνας και θα τρέξει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μπορείτε να το δείτε εδώ.

Leave a Reply