1ο 3ΗΜΕΡΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ

June 14 - June 16